+46703502869 info@huskyhome.se

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar för oss om ett sätt att tänka och ett förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet. Att tänka hållbart innebär att allt vi gör präglas av kompetens, eftertanke och ansvar. För våra gäster, medarbetare, djur och vår omvärld. Som ett resultat blir vårt angreppssätt att hela tiden tänka proaktivt och utveckla vårt arbete så att vårt användande av resurser blir så effektivt som möjligt. Oavsett om det handlar om att minimera vår miljöpåverkan eller vår strävan att bli det mest attraktiva hundspannsföretaget. Vår vision är att ta ansvar för våra medarbetare, medmänniskor, djur och miljö för att ge vårt bidrag till att skapa en lite bättre värld. Den strävan är en del av vårt dagliga arbete och pågår ständigt.

Hållbarhetsmål

Kvalitet, lyhördhet och dynamik

Miljöansvar, djurskyddsansvar och socialt ansvar

Bra att veta-vanliga frågor